Sản phẩm khuyến mãi

Hạt hút ẩm Xem tất cả

Túi nilon/ Cuộn nilon Xem tất cả

Màng Chít/ Màng Co Xem tất cả

Màng PVC

Giá Liên hệ

Màng quấn palet

Giá Liên hệ

Màng chít

Giá Liên hệ

Bao tải Jumbo Xem tất cả

Bao tải Jumbo cũ

Giá Liên hệ

Bao tải Jumbo mới

Giá Liên hệ

Xốp Foam PE Xem tất cả

cuộn xốp PE mầu

Giá Liên hệ

Cuộn xốp PE

Giá Liên hệ

Tấm xốp PE

Giá Liên hệ

Xốp nổ Xem tất cả

Xốp túi khí mầu

Giá Liên hệ

Xốp túi khí trắng

Giá Liên hệ

Dây đai/ Dây buộc Xem tất cả

Dây buộc mầu

Giá Liên hệ

Dây buộc trắng

Giá Liên hệ

Dây Đai PET

Giá Liên hệ

Thùng rác composite Xem tất cả

Đối tác