Sản phẩm khuyến mãi

Túi Niêm Phong Xem tất cả

Túi nilon/ Cuộn nilon Xem tất cả

Màng Chít/ Màng Co Xem tất cả

Màng Co Nhiệt Xem tất cả

Màng co POF

Giá Liên hệ

Màng co nhiệt PE

Giá Liên hệ

Màng co nhiệt PVC

Giá Liên hệ

Bao tải Jumbo Xem tất cả

Xốp Foam PE/ Xốp EPS Xem tất cả

Xốp nổ Xem tất cả

Dây đai/ Dây buộc Xem tất cả

Dây bẹ buộc hàng

Giá Liên hệ

Khóa đai nhựa/ sắt

Giá Liên hệ

Dây Đai PET

Giá Liên hệ

Thùng rác composite Xem tất cả

Hạt hút ẩm Xem tất cả

Đối tác